• Прекршајни суд у Бечеју

  Прекршајни суд у Бечеју

   21220 Бечеј, Данила Киша 8
   021 6912-329
   021 6912-463
   uprava@bc.pk.sud.rs

  Матични број: 08896119 ПИБ: 106398794

  Председник суда
  Снежана Башић

 • Прекршајни суд у Бечеју, Одељење суда у Жабљу

  Прекршајни суд у Бечеју

  Одељење суда у Жабљу

   21230 Жабаљ, Николе Тесле 45
   021 2931-021
   021 2931-021
   zabalj@bc.pk.sud.rs

  Заменик председника суда
  Тијана Каприш
 • Прекршајни суд у Бечеју, Одељење суда у Србобрану

  Прекршајни суд у Бечеју

  Одељење суда у Србобрану

   21480 Србобран, Ђуре Јакшића 2
   021 731-201
   021 731-201
   srbobran@bc.pk.sud.rs

  Заменик председника суда
  Тања Колунџија
 • Прекршајни суд у Бечеју, Одељење суда у Темерину

  Прекршајни суд у Бечеју

  Одељење суда у Темерину

   21235 Темерин, Новосадска 385
   021 842-848
   021 842-649
   temerin@bc.pk.sud.rs

  Заменик председника суда
  Даниела Малешев
Корона вирус COVID-19

Искључи насиље

Електронска евиденција сталних судских преводилаца и тумача