Контакти Прекршајног суда у Бечеју


Прекршајни суд у Бечеју

 21220 Бечеј, Данила Киша 8
ПАК 380909

Матични број: 08896119
Порески идентификациони број (ПИБ): 106398794

Судска управа


 021 6912-329
 021 6912-463
 uprava@bc.pk.sud.rs

Секретар


 021 6912-463 локал 17

Писарница


 021 6912-463 локал 18

Рачуноводство


Шеф рачуноводства

 021 6912-463 локал 16

Одељење суда у Жабљу


 21230 Жабаљ, Николе Тесле 45
ПАК: 382422

 021 2931-021
 021 2931-021
 zabalj@bc.pk.sud.rs

Одељење суда у Србобрану


 21480 Србобран, Ђуре Јакшића 2
ПАК: 384405

 021 731-201
 021 731-201
 srbobran@bc.pk.sud.rs

Одељење суда у Темерину


 21235 Темерин, Новосадска 385
ПАК: 385604

 021 842-848
 021 842-649
 temerin@bc.pk.sud.rs