Огласна табла


ОГЛАС за продају јавним надметањем путничког возила ЗАСТАВА 101 Скала/55

Датум оглашавања: 28.04.2023. године

Документи за преузимање:

Текст огласаОГЛАС за продају јавним надметањем путничког возила ЗАСТАВА 101 Скала/55

Датум оглашавања: 30.08.2022. године

Документи за преузимање:

Текст огласаJАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места на извршним предметима у Прекршајном суду у Бечеју

Датум оглашавања: 25.05.2022. године

Документи за преузимање:

Списак кандидата по шифрама за радно место на извршним предметима

Списак кандидата који се примају у радни однос за радно место на извршним предметима

Текст јавног конкурса

Пријава на конкурс у Прекршајном суду у Бечеју

Питања за проверу општих функционалних компетенција - организација државних органа у РС
Питања за проверу општих функционалних компетенција - дигитална писменост
Питања за проверу општих функционалних компетенција - пословна комуникација


ОГЛАС за продају јавним надметањем путничког возила ЗАСТАВА 101 Скала/55

Датум оглашавања: 23.02.2022. године

Документи за преузимање:

Текст огласаJАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места за пријем и експедицију поште у Прекршајном суду у Бечеју

Датум оглашавања: 28.04.2021. године

Документи за преузимање:

Списак кандидата који се примају у радни однос за радно место за пријем и експедицију поште

Списак кандидата по шифрама за радно место за пријем и експедицију поште

Текст јавног конкурса

Пријава на конкурс у Прекршајном суду у Бечеју

База питања за проверу општих и посебних функционалних компетенција