Портпарол Прекршајног суда у Бечеју


Функцију портпарола суда обавља председник суда Снежана Башић.

Техничко лице за контакт, Јелица Марић.

 021 6912-329
 uprava@bc.pk.sud.rs