Рад са странкама


Радно време Прекршајног суда у Бечеју је радним данима од 7.30 - 15.30 часова.
Пријем странака у писарницу Прекршајног суда је од 8 до 14 часова.
Нерадним данима и празницима дежурају дежурне судије.