Реновирање зграде Прекршајног суда у Бечеју


30.04.2015. године, Бечеј

У току су радови на фасади и у унутрашњости Прекршајног суда у Бечеју. Вредност радова је око милион динара, а средства су обезбеђена од стране Министарства правде. Грађевинским радовима је обухваћено поплочавање подова у згради, поправка, малтерисање и кречење фасаде. Наведеним радовима је претходила дезинфекција, дезинсекција и дератизација јер је објекат старије градње.