Обавештење о лицу одређеном за заштиту података о личности


20.11.2019. године, Бечеј

Председник Прекршајног суда у Бечеју, на основу члана 56. став 2., члана 57. и 58. Закона о заштити података о личности, донео је одлуку о одређивању лица за заштиту података о личности и то:

Слађану Кременовић, секретара суда.

 021 6912-463
 uprava@bc.pk.sud.rs
PdfОдлука о одређивању лица за заштиту података о личности